Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Suối khoáng sinh thái Trạm Tấu

11:06 | 07/05/2019 354 lượt xem