Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sự kiện "Giới thiệu sắc màu văn hóa Mông Yên Bái" tại Hà Nội

16:04 | 24/05/2019 159 lượt xem