TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Sư đoàn 355 với phong trào thi đua quyết thắng

18:27 | 22/12/2018 85 lượt xem