Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sư đoàn 355 với phong trào thi đua quyết thắng

18:27 | 22/12/2018 218 lượt xem