TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Sư đoàn 355 ra quân huấn luyện năm 2018

19:23 | 01/03/2018 1,702 lượt xem