Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Sư đoàn 355, Quân khu 2 triển khai nhiệm vụ năm 2018

18:56 | 06/01/2018 850 lượt xem