Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sư đoàn 355, Quân khu 2 triển khai nhiệm vụ năm 2018

18:56 | 06/01/2018 1,474 lượt xem