KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Sư đoàn 355, Quân khu 2 triển khai nhiệm vụ năm 2018

18:56 | 06/01/2018 1,603 lượt xem