Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Sổng Thị Sơ và niềm yêu thích ca hát

10:23 | 14/04/2016 1,827 lượt xem