Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sơn Lương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau lũ

17:49 | 12/08/2018 145 lượt xem