LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Sôi nổi Hội thi kể chuyện về Bác Hồ cấp cơ sở tại huyện Trấn Yên

20:21 | 04/07/2019 186 lượt xem