Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sôi nổi các hoạt động trong Lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên Hồ Thác Bà

20:04 | 11/11/2017 761 lượt xem