Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Sôi nổi các hoạt động trong Lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên Hồ Thác Bà

20:04 | 11/11/2017 819 lượt xem