Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sôi động các điểm vui chơi trên địa bàn thành phố Yên Bái

18:04 | 29/04/2019 400 lượt xem