Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sở Y tế quán triệt nghị quyết đại hội Đảng cho cán bộ, đảng viên

08:00 | 21/08/2011 81 lượt xem