Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tân Phó Giám đốc

19:14 | 01/07/2019 486 lượt xem