TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh họp báo công bố kế hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản

19:29 | 12/01/2018 151 lượt xem