Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019

19:23 | 19/04/2019 120 lượt xem