Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng cải cách hành chính Nhà nước

19:50 | 14/11/2017 118 lượt xem