Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2023

17:48 | 11/06/2019 42 lượt xem