Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao 25 đề tài, dự án khoa học

19:23 | 18/07/2019 109 lượt xem