Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

"Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái cải cách cơ chế chính sách thu hút và quản lý các nguồn lực đầu tư. "

11:16 | 15/12/2019 278 lượt xem