Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sở GT - VT triển khai công tác Phòng chống thiên tai và đảm bảo giao thông

19:57 | 13/04/2018 150 lượt xem