Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Sở Giao thông - Vận tải hỗ trợ huyện Trạm Tấu làm cầu mới thay thế cầu Nậm Đông bị sập

19:28 | 07/07/2018 133 lượt xem