Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Sở Giao thông - Vận tải hỗ trợ huyện Trạm Tấu làm cầu mới thay thế cầu Nậm Đông bị sập

19:28 | 07/07/2018 158 lượt xem