Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

19:46 | 09/08/2018 427 lượt xem