Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo gặp mặt các học sinh đạt giải Học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019

19:55 | 12/02/2019 380 lượt xem