Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sở GDĐT và Vietel Yên Bái ký kết chương trình phối hợp ứng dụng CNTT và viễn thông

19:09 | 29/03/2018 152 lượt xem