Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn của hai chị em mồ côi

17:00 | 12/01/2019 552 lượt xem