LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Sáp nhập Trung tâm DS-KHHGD và Trung tâm Y tế tuyến huyện đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

17:15 | 29/08/2018 391 lượt xem