Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sáp nhập Trung tâm DS-KHHGD và Trung tâm Y tế tuyến huyện đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

17:15 | 29/08/2018 318 lượt xem