KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Sáp nhập Trung tâm DS-KHHGD và Trung tâm Y tế tuyến huyện đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

17:15 | 29/08/2018 379 lượt xem