Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Sáp nhập Trung tâm DS-KHHGD và Trung tâm Y tế tuyến huyện đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

17:15 | 29/08/2018 403 lượt xem