Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố ở Văn Chấn - Chìa khóa ở sự đồng thuận

18:29 | 11/01/2019 114 lượt xem