Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sẵn sàng cho Ngày chạy Olympic và Ngày hội thanh niên năm 2019

18:53 | 23/03/2019 269 lượt xem