Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sẵn sàng cho màn đại xòe trong Lễ khai mạc Tuần VH - DL Mường Lò năm 2018

19:40 | 19/09/2018 276 lượt xem