Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sẵn sàng cho Lễ hội bưởi Đại Minh và đua thuyền trên Hồ Thác Bà năm 2017

19:31 | 08/11/2017 506 lượt xem