Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sẵn sàng cho Giải bóng đá Nhi đồng cúp PT-TH tỉnh Yên Bái lần thứ XVII năm 2019

17:59 | 20/03/2019 374 lượt xem