Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Sản lượng cây ăn quả toàn tỉnh đạt khoảng trên 32.200 tấn.

18:37 | 13/12/2017 457 lượt xem