Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Sản lượng cây ăn quả toàn tỉnh đạt khoảng trên 32.200 tấn.

18:37 | 13/12/2017 576 lượt xem