Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Yên Bái lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2020

11:07 | 12/08/2017 264 lượt xem