Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Ra mắt mô hình phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên

18:02 | 20/11/2019 96 lượt xem