Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Quy Mông đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới

17:02 | 07/04/2019 2,009 lượt xem