TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Quy Mông đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới

17:02 | 07/04/2019 1,806 lượt xem