Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Quý I/2019, giá trị sản xuất ngành xây dựng Yên Bái tăng 16% so với cùng kỳ

17:12 | 14/04/2019 77 lượt xem