Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Quý I/2019, công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đạt doanh thu gần 25 tỷ đồng

18:23 | 17/04/2019 54 lượt xem