Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân kỷ hợi 2019

Quân khu 2 sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

19:49 | 24/09/2018 185 lượt xem