TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Quân khu 2 kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng tại Bộ CHQS tỉnh Yên Bái

18:49 | 27/06/2018 315 lượt xem