Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phùng Xuân Định - Cán bộ ngân hàng say mê ca hát

11:27 | 14/01/2015 999 lượt xem