TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Phụ nữ Yên Bái vững bước trên con đường hội nhập

23:22 | 20/10/2018 159 lượt xem