Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Phụ nữ Yên Bái với việc thực hiện Nghị quyết về công tác cán bộ

09:11 | 16/10/2015 603 lượt xem