Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Phụ nữ Yên Bái với việc thực hiện Nghị quyết về công tác cán bộ

09:11 | 16/10/2015 636 lượt xem