Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phụ nữ Yên Bái với việc thực hiện Nghị quyết về công tác cán bộ

09:11 | 16/10/2015 659 lượt xem