TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Phụ nữ Yên Bái đẩy mạnh các phong trào thi đua

18:12 | 08/03/2012 375 lượt xem