Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Phỏng vấn ông Vũ Tiến Đức - Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải về công tác phòng chống thiên tai

17:07 | 21/07/2019 129 lượt xem