Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phỏng vấn ông Lương Ninh Thuận - Phó trưởng phòng thu BHXH tỉnh Yên Bái

17:49 | 07/03/2012 296 lượt xem