TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Phỏng vấn ông Lương Ninh Thuận - Phó trưởng phòng thu BHXH tỉnh Yên Bái

17:49 | 07/03/2012 288 lượt xem