KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Phỏng vấn ông Hà Ngọc Văn - Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông

19:42 | 28/06/2017 390 lượt xem