Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phỏng vấn ông Hà Ngọc Văn - Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông

19:42 | 28/06/2017 365 lượt xem