LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Phỏng vấn ông Hà Ngọc Văn - Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông

19:42 | 28/06/2017 393 lượt xem