Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phỏng vấn lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái về nguyên nhân tăng giá điện

18:14 | 02/05/2019 1,372 lượt xem