Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phỏng vấn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

19:52 | 16/05/2019 40 lượt xem