KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Phỏng vấn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

19:52 | 16/05/2019 107 lượt xem