Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Phỏng vấn đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

18:50 | 20/02/2018 955 lượt xem