Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phỏng vấn đồng chí Dương Văn Thống- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh- Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

19:08 | 13/04/2016 1,267 lượt xem