Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phỏng vấn Đại tá Trần Kim Hải - Phó GĐ Công an tỉnh Yên Bái về công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn

19:25 | 01/11/2018 198 lượt xem